เก็บภาษีกระเป๋าแบรนด์เนมพุ่งเมื่อเทียบปี 64

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 65 กรมจัดเก็บรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท สินค้านำเข้าที่จัดเก็บภาษีสูงสุด ได้แก่ รถยนต์นั่ง จัดเก็บได้ 12,871 ล้านบาท ลดลง 12.4% จากปีงบ 64

ตามด้วยส่วนประกอบยานยนต์ 7,606 ล้านบาท เพิ่ม 15.5% ยารักษาโรค 4,732 ล้านบาท เพิ่ม 9.30% กระเป๋าแบรนด์เนม 3,427 ล้านบาท เพิ่ม 61.8% เครื่องสำอาง 2,699 ล้านบาท เพิ่ม 19.3%

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ :

ขณะที่สินค้านำเข้าที่มีอัตราจัดเก็บขยายตัวสูงสุดเมื่อเทียบปี 64 ได้แก่ กระเป๋าแบรนด์เนม เพิ่ม 61.8% หรือเพิ่ม 1,309 ล้านบาท ส่วนประกอบยานยนต์ เพิ่ม 15.5% หรือ เพิ่ม 1,021 ล้านบาท เครื่องสำอาง เพิ่ม 19.3% หรือ 437 ล้านบาท ยารักษาโรค เพิ่ม 9.3% หรือ 403 ล้านบาท อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติของรถยนต์ เพิ่ม 52.7% หรือ 364 ล้านบาท

“สาเหตุที่จัดเก็บภาษีกระเป๋าแบรนด์เนมได้เพิ่มขึ้นมาก เพราะยังมีกลุ่มคนไทยที่มีเงิน สามารถซื้อกระเป๋าในราคาที่สูงได้ เห็นได้จากร้านค้ากระเป๋าแบรนด์เนม มีประชาชนจำนวนมากยืนต่อแถวเพื่อรอซื้อ ส่วนการลักลอบหรือเลี่ยงภาษี ด้วยการนำเข้าผ่านสนามบินสุวรรณภูมินั้น ยังตรวจไม่พบ เพราะการเดินทางไปต่างประเทศยังมีข้อจำกัด แต่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดผ่านเครื่องเอกซเรย์เพื่อตรวจจับการลับลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้การเลี่ยงภาษีสินค้าแบรนด์ลดลง”.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : schiggysboard.com